• Homeslide1
 • Homeslide4
 • Homeslide3
 • Homeslide2
 • Homeslide5
 • Homeslide6
 • Homeslide19
 • Homeslide9
 • Homeslide10
 • Homeslide15
 • Homeslide11
 • Homeslide12
 • Homeslide13
 • Homeslide14
 • Homeslide16
 • Homeslide18

Help Burkina Faso!

Begin oktober is de opleiding couture in het Centre Père Willy Burm weer met haar lessen gestart! We prijzen onszelf gelukkig dat dit mogelijk is, want de leefomstandigheden in het land zijn erg onzeker door de aanhoudende onrustige politieke situatie. Er zijn duizenden scholen gesloten… Onze inspanningen alsmede die van AES, de lokale stichting waaronder het CPWB valt, hebben een contract met stichting Wilde Ganzen opgeleverd. Zij hebben toegezegd om ons te helpen, het benodigde geld voor de aanschaf van zonnepanelen bijeen te krijgen. En dan kan de opleiding houtbewerking echt van start gaan! Met uw hulp krijgen wij de 19.000 Euro bij elkaar, die Wilde Ganzen dan verder zal aanvullen. Help mee!


Onze Stichting helpt mensen in Burkina Faso op kleine, lokale schaal. Projecten worden vanuit de bevolking aangedragen, die ook altijd een (essentieel) deel van de totale kosten op zich moet nemen, in geld, materialen of mankracht. Hierdoor bereiken wij, dat de mensen ter plaatse het project als eigendom en niet als een cadeautje zien. Elk project wordt uiteindelijk overgedragen aan en onderhouden door de Burkinabé zelf.

Rechts onderaan de grootste Baobab van Burkina Faso (bij Tema-Bokin) staan twee volwassenen.

Waarom Burkina Faso?

In 1995 bracht Sjef Theunissen, de oprichter van de Stichting, uit nieuwsgierigheid een bezoek aan zijn zwager Willy Burm, die van 1962 tot zijn overlijden in 2013 als Witte Pater werkzaam was in Burkina Faso. In 2 weken tijd raakte Sjef zó onder de indruk van de hartelijkheid van zoveel mensen, dat hij in 1997 terugkeerde. Enkele maanden daarna ontving hij de eerste hulpvraag van Pascaline. Sindsdien volgden er veel projecten: scholen, meisjesinternaat, gezondheidsposten, waterboringen, veestallen, graanmolens en boomplantingen. Zolang wij kunnen, zullen we blijven helpen. Uw steun is daarvoor onmisbaar.

UW DONATIE

Van uw gift komt meer dan 95% in Burkina terecht!

Wilt u ons langdurig steunen?
Kies dan voor een periodieke gift. Onze stichting heeft een ANBI status dus dit kan fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

Bedrag


Liever handmatig overmaken? Stort uw gift dan op IBAN NL46RABO0313803927 (BIC RABONL2U)

Het is niet aan ons om de Burkinabé te vertellen hoe zij hun maatschappij dienen op te bouwen, maar als zij een voorstel doen voor een project dat werkelijk door de bevolking wordt gedragen kunnen zij daarmee in Burkina iemand benaderen, van wie wij door langdurige contacten weten, dat deze persoon betrouwbaar is. Hij/zij kan de aanvrager al van meet af aan beoordelen en hem/haar duidelijk maken wat onze voorwaarden zijn en kent de plaatselijke gebruiken en prijzen.

Het is nauwelijks te bevatten hoeveel wij met kleine bijdragen kunnen bereiken in Burkina Faso. En de Burkinabé kunnen ontzettend hard werken in een voor ons moordend klimaat! Natuurlijk zijn wij ook gebonden aan de landelijke voorschriften: zo is voor de bouw van een school een bronboring en de aanwezigheid van toiletten vereist. Zo’n bronboring kost ongeveer € 7000 en is daarmee goed voor 20% van de bouwkosten van de hele school! Bij de aanvraag dienen een bouwplan en een begroting geleverd te worden.

Onze eis dat het project door de hele bevolking gedragen wordt, komt voort uit het advies dat Sjef Theunissen van zijn zwager kreeg. Deze begon in 1962 als missionaris in Burkina Faso en bouwde heel wat scholen en ziekenhuisjes, omdat hij vond dat die nodig waren. Na enkele jaren raakten zijn gebouwen in verval, omdat de bevolking vond dat het al honderden jaren zónder ook was gegaan. Dat onze huidige aanpak vrucht draagt kunt u uit de beschrijvingen van de projecten elders op de website opmaken.

Van onze lopende projecten wordt via nieuwsbrieven en op de Facebookpagina verslag gedaan.