• Homeslide1
 • Homeslide4
 • Homeslide3
 • Homeslide2
 • Homeslide5
 • Homeslide6
 • Homeslide19
 • Homeslide9
 • Homeslide10
 • Homeslide15
 • Homeslide11
 • Homeslide12
 • Homeslide13
 • Homeslide14
 • Homeslide16
 • Homeslide18

Historie

Historie Stichting Help Burkina 1999

Sinds 1984 heet Oppervolta Burkina Faso. In de contouren van het bovenste gedeelte van ons eerste logo is de nationale vlag te zien in de vorm van het land. Samen met Ghana, dat in het logo in bruin is opgenomen, vormt Burkina Faso een boom.

1991:    Om de oprukkende Sahara te stoppen is vanaf dit jaar enkele malen een kerstactie gehouden op de school waar Sjef Theunissen docent was. Met de opbrengst werden enkele duizenden bomen geplant in de omgeving van het dorpje Douré. Hierom en omdat Ghana voor de aanvoer van hulpmiddelen bijna onontbeerlijk is voor Burkina Faso (als een stam voor de kruin van een boom) is in 1999 ons logo geworden zoals het was. De hulp bestaat inmiddels uit veel meer dan alleen bomen planten en dus is het logo nu in 2020 vernieuwd.

1995:    Eerste bezoek van Sjef aan zijn zwager Willy Burm, die als Witte Pater sinds 1962 werkzaam in Burkina Faso is. Willy laat Sjef kennismaken met onderwijzeres Pascaline Kaboré.

1997:    Tweede bezoek aan Willy. Uitnodiging van Pascaline om de eerste dag in Ouagadougou te blijven. Zij laat iets van het stadscentrum zien.

1998:    In maart vraagt Pascaline per brief of ze hulp kan krijgen met de bouw van een school voor wees- en straatkinderen in de hoofdstad. Sjef zegt toe.

1999:    Het valt niet mee om 200.000 gulden bij elkaar te krijgen. Ongeveer 250 bedelbrieven rondgestuurd, 50 antwoorden, meest negatief. Minister Herfkens adviseert om naar de NCDO (sinds 2011 heeft deze geen subsidietaken meer) in Amsterdam te gaan. Positief gesprek, NCDO wil 50% betalen als zwart op wit wordt aangetoond dat we de eerste 50% bij elkaar hebben. In november wordt de Stichting notarieel opgericht. Geld komt langzaam bijeen.

2001:    De school Sainte Mère Teresa wordt op 21 september in gebruik genomen met 225 leerlingen. Er is nog geld over om twee waterpompen te laten slaan, één in Douré en één in Guipgoudga. In de afgelopen ja­ren waren in Douré, grotendeels door particuliere bij­dragen, duizenden bomen geplant, zodat een ge­bied van ongeveer 6 ha er al bos­achtig uitziet. De leraren van de dorpsschool gaan er zelfs heen met de leerlingen om hen te wijzen op planten en dieren die ja­renlang niet voorkwa­men in dit gebied!   

2003:     Er moet een klaslokaal bijkomen. Daarnaast kunnen wij in Douré een gezondheidspost laten bouwen en in Kokossin een drieklassige basisschool. Ook hierbij krijgen wij steun van de NCDO.

2005:     De school in Ouaga vraagt (en krijgt) een keuken met kantine. Bovendien vraagt men om € 10.000 jaarlijks voor de tijd van 5 jaar om de voedselvoorziening te bekostigen. In Boulsa komt een Foyer des filles, een soort internaat voor een 40-tal meisjes, tot stand. Zij kunnen nu middelbaar onderwijs gaan volgen.barkco.co.ukdessin a faire sur une coque de telephoneelf bar bc5000phone coversmartphonehoesjes contact

2006:     In de zomervakantie met 25 middelbare scholieren naar Kokossin om te helpen bij de bouw van een grote runderstal.

2008:     In Kokossin schooluitbreiding met nog eens 3 klassen, hulp van Duitse organisatie. Op verzoek van Pascaline is in Balkiou een gezondheidspost gebouwd, in de Kerstvakantie zijn wij met 25 middelbare scholieren bij de opening aanwezig.

2009:     In Kokossin helpen we een moskee te bouwen. In Ouaga bieden wij hulp aan Hammiye na de grote overstroming (!) vanwege ontzettend heftige regenbuien. Ook bouwen we zes dubbele toiletten.

2010:     Op diverse lokaties nog eens negen dubbele toiletten. Er wordt een begin gemaakt met de bouw van de naaischool in Ouaga en een middelbare school in Douré.

2011:     De naaischool in Ouagadougou, Lycée Privé Sainte Elisabeth, wordt geopend. Tijdelijke runderstal in Seguem gebouwd.

2012:     Grote “fabriekshal” voor de Larlé Naaba. Deze biedt werk aan 40 vrouwen uit omliggende dorpen.

Sjef met de Larlé Naaba Tigre in Kokossin, jan. 2017

2013:     Schaapskooi voor behoeftige vrouwen en weduwen in Pouytenga. Het college in Douré wordt in gebruik genomen.

2014:     In Gounghin wordt een groententuin voor een vrouwengroep gerealiseerd. In Pouytenga wordt hulp geboden aan een nieuwe hulpinstantie voor armlastige vrouwen. In Seguem wordt een agro-pastoraal project gestart.

2015:     Het grote project in Seguem wordt in acht moten gerealiseerd en afgerond. Aanvraag voor een College in Tandagha bij Kokossin.

2016:     Ook het college in Tandagha wordt in verschillende moten snel gerealiseerd.

2017:     Opening van het College in Tandagha en begin van de bouwwerkzaamheden van de “Actions Entre-Aide Solidarité” in Koupela. Bij de toegang tot het terrein wordt een pomp geslagen.

2018:     In oktober begint de eerste cursus voor couture bij de AES met 30 cursisten. Elders in Noord Koupela laat Roger een tweede pomp slaan voor de omwonenden.

2019:     In samenwerking met Tools To Work uit Teteringen worden enkele cursussen gegeven voor couture en fietsenonderhoud in Ouaga. Levering van grote hoeveelheid materiaal aan AES voor € 10.000.
 
Tussen de grote projecten door werden nog diverse pompen geslagen en enkele graanmolens gerealiseerd voor vrouwengroepen in enkele dorpen. Sainte Mère Teresa is uitgegroeid van kleuterschool met basisonderwijs tot een volwaardige school met College en zelfs Lyceum. Nieuwe gebouwen zijn uit eigen middelen bekostigd. Momenteel zitten er meer dan 1200 leerlingen op die school. Alle projecten worden door de mensen in Burkina aangevraagd en zij dragen ook 10% van de kosten.

UW DONATIE

Van uw gift komt meer dan 95% in Burkina terecht!

Wilt u ons langdurig steunen?
Kies dan voor een periodieke gift. Onze stichting heeft een ANBI status dus dit kan fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

Bedrag


Liever handmatig overmaken? Stort uw gift dan op IBAN NL46RABO0313803927 (BIC RABONL2U)