• Homeslide1
 • Homeslide4
 • Homeslide3
 • Homeslide2
 • Homeslide5
 • Homeslide6
 • Homeslide19
 • Homeslide9
 • Homeslide10
 • Homeslide15
 • Homeslide11
 • Homeslide12
 • Homeslide13
 • Homeslide14
 • Homeslide16
 • Homeslide18

2008 EHBOpost en kraamkliniek – Balkiou

2007: Balkiou. Forage : als we in 2005 dit geboortedorp van Pascaline bezoeken om er een door ons be­taalde boomaanplant te bezoeken, krijgen wij de vraag voorgelegd of er moge­lijkheden zijn om hier een CSPS te bouwen. Er wordt al snel een of­ferte bezorgd voor een bedrag van € 73.000, een fors bedrag voor een kleine stichting! Ik stel voor om het project te splitsen en de verplichte bronboring als apart project en zo snel mogelijk te laten realiseren. Dat gebeurt in april 2007, maar al snel blijkt dat er geen goede waterader is aangeboord. Enkele maanden na afloop van het regen­seizoen wordt het water steeds bruiner om tenslotte weg te blijven. De aannemer wordt hierop aangesproken maar reageert niet adequaat, waarop de bevolking hem als persona non grata beschouwt.

Inmiddels is de middelbare school in Roosendaal opnieuw in actie gekomen, nadat verze­kerd is, dat onze stichting opnieuw een verblijf van een twintigtal leerlingen met 3 leraren zal regelen, deze keer in de Kerstvakantie. Bij  IMPULSis wordt subsidie voor dit project aange­vraagd.

2008: CSPS: de bouw vordert gestaag en is helemaal klaar als wij op 15 december in het dorp aankomen. Ons “hotel” zijn twee nog  leegstaande lokalen van een pas opgele­verde middelbare school, een stuk buiten de bebouwde kom. Op 20 december wordt de CSPS offi­cieel ingewijd in aanwezigheid van nogal wat hoogwaardigheidsbekleders, waaronder onze ambassadeur en de Larlé Naaba Tigre, een traditionele keizerlijke prins. Het verblijf in Bal­kiou verloopt heel anders dan dat in Kokossin, omdat de grote plaats Pouytenga dichtbij ligt en te voet binnen een half uur te bereiken is. Maar ook deze keer is het een geweldige erva­ring.

2009: nieuwe forage: omdat de vorige bronbo­ring mislukt is en er bij een CSPS natuurlijk schoon water moet zijn, spreken we onze re­serves aan en geven de aannemer die de mos­kee heeft gebouwd en de forage in Bolin heeft gerealiseerd opdracht om bij de CSPS een nieuwe pomp te slaan. Hij doet deskundig onderzoek en vindt een waterader die zelfs vol­doende water voert om eventueel een wa­tertorentje te bouwen. In april wordt deze fo­rage op enkele meters van de CSPS in gebruik genomen.2010: bouw van 2 dubbele latrines i.v.m. de volkgezondheid: ook bij deze CSPS en in het dorpscentrum bouwen wij op verzoek van ASPD latrines. Door ASPD zal voorlichting over de gezond­heidssituatie gegeven worden.

UW DONATIE

Van uw gift komt meer dan 95% in Burkina terecht!

Wilt u ons langdurig steunen?
Kies dan voor een periodieke gift. Onze stichting heeft een ANBI status dus dit kan fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

Bedrag


Liever handmatig overmaken? Stort uw gift dan op IBAN NL46RABO0313803927 (BIC RABONL2U)

Het is niet aan ons om de Burkinabé te vertellen hoe zij hun maatschappij dienen op te bouwen, maar als zij een voorstel doen voor een project dat werkelijk door de bevolking wordt gedragen kunnen zij daarmee in Burkina iemand benaderen, van wie wij door langdurige contacten weten, dat deze persoon betrouwbaar is. Hij/zij kan de aanvrager al van meet af aan beoordelen en hem/haar duidelijk maken wat onze voorwaarden zijn en kent de plaatselijke gebruiken en prijzen.

Het is nauwelijks te bevatten hoeveel wij met kleine bijdragen kunnen bereiken in Burkina Faso. En de Burkinabé kunnen ontzettend hard werken in een voor ons moordend klimaat! Natuurlijk zijn wij ook gebonden aan de landelijke voorschriften: zo is voor de bouw van een school een bronboring en de aanwezigheid van toiletten vereist. Zo’n bronboring kost ongeveer € 7000 en is daarmee goed voor 20% van de bouwkosten van de hele school! Bij de aanvraag dienen een bouwplan en een begroting geleverd te worden.

Onze eis dat het project door de hele bevolking gedragen wordt, komt voort uit het advies dat Sjef Theunissen van zijn zwager kreeg. Deze begon in 1962 als missionaris in Burkina Faso en bouwde heel wat scholen en ziekenhuisjes, omdat hij vond dat die nodig waren. Na enkele jaren raakten zijn gebouwen in verval, omdat de bevolking vond dat het al honderden jaren zónder ook was gegaan. Dat onze huidige aanpak vrucht draagt kunt u uit de beschrijvingen van de projecten elders op de website opmaken.

Van onze lopende projecten wordt via nieuwsbrieven en op de Facebookpagina verslag gedaan.