• Homeslide1
 • Homeslide4
 • Homeslide3
 • Homeslide2
 • Homeslide5
 • Homeslide6
 • Homeslide19
 • Homeslide9
 • Homeslide10
 • Homeslide15
 • Homeslide11
 • Homeslide12
 • Homeslide13
 • Homeslide14
 • Homeslide16
 • Homeslide18

Wie wij zijn

Bestuur
Voorzitter: E. Cremers
Secretaris: H. van den Bemt
Penningmeester: J. Theunissen

 

Sjef Theunissen, oprichter en penningmeester van de Stichting (Maastricht, 1938)

Sjef was van 1966 tot 1999 leraar Klassieke Talen in Roosendaal en hield op zijn school al sinds de 70er jaren bij gelegenheid van Kerstmis kleinschalige acties voor projectjes (boomplantingen) in Burkina Faso. Na zijn eerste bezoek aldaar in 1995 heeft de problematiek van wat hij daar zag hem niet meer losgelaten. Zijn motto: we kunnen daar met vrij weinig geld erg veel hulp bieden. 

 

 

Esther Cremers, voorzitter van de Stichting (Roosendaal, 1971)

In 2003 is Esther voor het eerst in Burkina Faso geweest. De opening van de basisschool in Kokossin en de EHBOpost en kraamkliniek in Douré stonden toen op het reisprogramma. In januari 2017 en december 2018 wilde ze weer graag mee. Het verblijf bij Pascaline en bij Roger en de ontmoetingen met de vriendelijke Burkinabé hebben haar overtuigd om zich actief te gaan inzetten voor de Stichting.

 

 

Hans van den Bemt, secretaris van de Stichting (Roosendaal, 1975)

In zijn functie als leraar Levensbeschouwing was Hans enkele keren de stuwende kracht achter vastenacties op het Gertrudiscollege te Roosendaal. Het was dan ook niet vreemd dat hij in 2006 een van de begeleiders was bij onze eerste reis met leerlingen naar Kokossin. Hij heeft goede herinneringen aan deze reis, hoewel ons eerste doel: meehelpen bij de bouw van een runderstal, klimatologisch te hoog gegrepen bleek. 

 

 

Roger Tougouma, contactpersoon in Koupéla (Koubri, 1983)

Roger heeft zich in 2006 als lokale begeleider beschikbaar gesteld van een twintigtal leerlingen van twee Nederlandse middelbare scholen, die met Sjef Theunissen in Burkina Faso waren. Als leraar aan de school in Kokossin kon hij in vakantietijd beschikken over schoolruimtes, waar de groep uit Nederland gebruik van mocht maken. Roger is nog steeds docent, zijn leerlingen zijn tussen 6 en 16 jaar; de klassen zijn veel groter dan bij ons. Roger is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Klik op zijn naam om meer over zijn rol bij onze projecten te weten te komen: Roger

 

Pascaline Kaboré, contactpersoon in Ouagadougou (Pouytenga, 1963)

Zij stond aan de wieg van ons allereerste project. Zij is de initiatrice van de school Sainte Mère Teresa en van het Lycée Privé Sainte Elisabeth in Ouagadougou en voorzitter van de Association pour Soutien des Personnes Defavorisées (ASPD). Jarenlang was zij onze contactvrouw voor vele projecten. In 2019 is zij begonnen aan eigen, nieuwe projecten begonnen, die ze geheel zelfstandig vormgeeft zonder onze hulp. Dat is fantastisch maar voor ons geen reden om het jarenlange, vriendschappelijke contact te verbreken.

 HELP BURKINA MET UW GIFT!

Doneer hiernaast via iDeal of stort op
IBAN NL46RABO0313803927 (BIC RABONL2U)

Van uw gift komt meer dan 95% in Burkina terecht!

Wilt u ons langdurig steunen?
Kies dan voor een periodieke gift. Onze stichting heeft een ANBI status dus dit kan fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

BedragLiever handmatig overmaken? Stort uw gift dan op IBAN NL46RABO0313803927

Het is niet aan ons om de Burkinabé te vertellen hoe zij hun maatschappij dienen op te bouwen, maar als zij een voorstel doen voor een project dat werkelijk door de bevolking wordt gedragen kunnen zij daarmee in Burkina iemand benaderen, van wie wij door langdurige contacten weten, dat deze persoon betrouwbaar is. Hij/zij kan de aanvrager al van meet af aan beoordelen en hem/haar duidelijk maken wat onze voorwaarden zijn en kent de plaatselijke gebruiken en prijzen.

Het is nauwelijks te bevatten hoeveel wij met kleine bijdragen kunnen bereiken in Burkina Faso. En de Burkinabé kunnen ontzettend hard werken in een voor ons moordend klimaat! Natuurlijk zijn wij ook gebonden aan de landelijke voorschriften: zo is voor de bouw van een school een bronboring en de aanwezigheid van toiletten vereist. Zo’n bronboring kost ongeveer € 7000 en is daarmee goed voor 20% van de bouwkosten van de hele school! Bij de aanvraag dienen een bouwplan en een begroting geleverd te worden.

Onze eis dat het project door de hele bevolking gedragen wordt, komt voort uit het advies dat Sjef Theunissen van zijn zwager kreeg. Deze begon in 1962 als missionaris in Burkina Faso en bouwde heel wat scholen en ziekenhuisjes, omdat hij vond dat die nodig waren. Na enkele jaren raakten zijn gebouwen in verval, omdat de bevolking vond dat het al honderden jaren zónder ook was gegaan. Dat onze huidige aanpak vrucht draagt kunt u uit de beschrijvingen van de projecten elders op de website opmaken.

Van onze lopende projecten wordt via nieuwsbrieven en op de Facebookpagina verslag gedaan.