• Homeslide1
 • Homeslide4
 • Homeslide3
 • Homeslide2
 • Homeslide5
 • Homeslide6
 • Homeslide19
 • Homeslide9
 • Homeslide10
 • Homeslide15
 • Homeslide11
 • Homeslide12
 • Homeslide13
 • Homeslide14
 • Homeslide16
 • Homeslide18

Wie wij zijn

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de mensen hier, in Nederland, bewust te maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden, waarvoor het volk van Burkina Faso zich geplaatst ziet. De verkregen middelen zullen geheel besteed worden voor directe, lange-termijn steun aan de armste groeperingen in Burkina Faso, indien daarvoor een goed onderbouwde steunaanvraag is ontvangen.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door bewustmaking van de eigen situatie aan de hand van schriftelijke, mondelinge en (audio)visuele voorlichting over het land en de bevolking van Burkina Faso. Waar mogelijk zal subsidie aangevraagd worden bij Nederlandse instanties.

Bestuur
Voorzitter: E. Cremers
Secretaris: T. Vaartjes
Penningmeester: J. Nagtzaam

Het bestuur verzorgt haar werkzaamheden onbezoldigd, de leden krijgen hiervoor geen vergoeding.

 

Sjef Theunissen, oprichter van de Stichting (Maastricht, 1938)

Sjef was van 1966 tot 1999 leraar Klassieke Talen in Roosendaal en hield op zijn school al sinds de 70er jaren bij gelegenheid van Kerstmis kleinschalige acties voor projectjes (boomplantingen) in Burkina Faso. Na zijn eerste bezoek aldaar in 1995 heeft de problematiek van wat hij daar zag hem niet meer losgelaten. Zijn motto: we kunnen daar met vrij weinig geld erg veel hulp bieden. Na ruim 20 jaar de drijvende kracht achter de stichting te zijn geweest, mag hij het nu wat rustiger aan gaan doen. Maar we hopen nog lang uit zijn ervaring en kennis te mogen putten. Hij blijft zeker betrokken bij de stichting en het werk in Burkina Faso. “Je hebt geweldig werk gedaan! Ik ben blij dat je van een afstand kunt blijven meekijken”, aldus Esther.

Esther Cremers, voorzitter van de Stichting (Roosendaal 1971)

In 2003 is Esther voor het eerst in Burkina Faso geweest. De opening van de basisschool in Kokossin en de EHBOpost en kraamkliniek in Douré stonden toen op het reisprogramma. In januari 2017 en december 2018 wilde ze weer graag mee. Het verblijf bij Pascaline en bij Roger en de ontmoetingen met de vriendelijke Burkinabé hebben haar overtuigd om zich actief te gaan inzetten voor de Stichting.

Tiny Vaartjes, secretaris van de Stichting (Wartena,1959)

Als collega van Esther ziet en hoort Tiny het enthousiasme waarmee Esther het werk van haar vader ondersteunt en voortzet. Met grote regelmaat staan mooie producten uit Burkina Faso op haar bureau en vertelt ze met passie over wat er al bereikt is met de stichting en hoe blij ze hiervan wordt. Nu ze de mooie taak van voorzitter van haar vader heeft overgenomen en op zoek is naar meer ondersteuning kostte het Tiny weinig moeite om haar hulp aan te bieden. Als secretaris hoopt zij een bijdrage te kunnen leveren aan het verder uitbouwen en onder de aandacht brengen van de stichting.

José Nagtzaam, penningmeester (Oud Gastel, 1971)

In de jaren 80 van de vorige eeuw, toen José nog in de klas zat bij Sjef Theunissen, en dus lang voordat de stichting überhaupt haar bestaan begon, nam ze deel aan de kerstmaaltijden voor het goede doel, die Sjef voor een aantal van zijn klassen organiseerde en waarbij altijd een bedrag overbleef voor activiteiten in Burkina Faso. Dat er een land was dat zo heette, was voor haar als een van de weinige scholieren bekend aangezien zij al sinds haar zesde als vriendin van Esther bij de familie Theunissen thuis kwam. Het contact is gebleven en met haar administratieve opleiding en ervaring draagt José graag haar steentje bij.

 

 

Roger Tougouma, contactpersoon in Koupéla (Koubri, 1983)

Roger heeft zich in 2006 als lokale begeleider beschikbaar gesteld van een twintigtal leerlingen van twee Nederlandse middelbare scholen, die met Sjef Theunissen in Burkina Faso waren. Als leraar aan de school in Kokossin kon hij in vakantietijd beschikken over schoolruimtes, waar de groep uit Nederland gebruik van mocht maken. In zijn woonplaats Koupéla heeft hij met steun van de stichting een school neergezet, het Centre Père Willy Burm, waarin sinds 2018 beroepsopleidingen aangeboden worden. Roger is nog steeds docent, zijn leerlingen zijn tussen 6 en 16 jaar; de klassen zijn veel groter dan bij ons. Hij is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. In 2023 heeft hij ons zijn levensverhaal verteld. Zijn rol bij onze projecten wordt hier beschreven: Roger

 

Pascaline Kaboré, contactpersoon in Ouagadougou (Pouytenga, 1963)

Zij stond aan de wieg van ons allereerste project. Zij is de initiatrice van de school Sainte Mère Teresa en van het Lycée Privé Sainte Elisabeth in Ouagadougou en voorzitter van de Association pour Soutien des Personnes Defavorisées (ASPD). Jarenlang was zij onze contactvrouw voor vele projecten. In 2019 is zij aan eigen, nieuwe projecten begonnen, die ze geheel zelfstandig vormgeeft zonder onze hulp. Dat is fantastisch maar voor ons geen reden om het jarenlange, vriendschappelijke contact te verbreken.

 UW DONATIE

Van uw gift komt meer dan 95% in Burkina terecht!

Wilt u ons langdurig steunen?
Kies dan voor een periodieke gift. Onze stichting heeft een ANBI status dus dit kan fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

Bedrag


Liever handmatig overmaken? Stort uw gift dan op IBAN NL46RABO0313803927 (BIC RABONL2U)