• Homeslide1
 • Homeslide4
 • Homeslide3
 • Homeslide2
 • Homeslide5
 • Homeslide6
 • Homeslide19
 • Homeslide9
 • Homeslide10
 • Homeslide15
 • Homeslide11
 • Homeslide12
 • Homeslide13
 • Homeslide14
 • Homeslide16
 • Homeslide18

2009 Toiletten in veelvoud – Pouytenga

In de zomer van 2009 ontvingen wij binnen korte tijd twee totaal verschillende projectaanvra­gen van Pascaline: de vraag om 15 Sambologos te helpen bouwen en opnieuw de vraag die ook al eens in 2005 was gesteld: een naaischool om de meisjes die op Sainte Mère Teresa geen diploma kunnen behalen toch in elk geval een opleiding aan te bieden waarmee zij thuis een ateliertje kunnen beginnen in plaats van hun brood te verdienen met straatprostitu­tie, het lot van veel jonge vrouwen die geen afgeronde schoolopleiding hebben.

Sambologos zijn dubbele toiletten: het voorstel was om er in Pouytenga 9 te bouwen de ove­rige zes te verdelen over de dorpen Douré, Kokossin en Balkiou: in elk van deze dorpen zou er één bij de CSPS of bij de moskee komen en het andere meer in het centrum van de be­bouwing. Alles bij elkaar ging het om een bedrag van ruim 22.000 euro en er moest gekozen worden tussen dit project dat zonder twijfel zijn nut zou hebben voor de algehele gezond­heidstoestand en een opleiding die de jonge meisjes in de stad een acceptabel bestaan zou kunnen bieden. De voorkeur ging eigenlijk wel uit naar het laatste….. 
Sinds ik mij met Burkina bezig houd zijn er al zóveel dingen gebeurd die iemand “toeval” zou kunnen noe­men, maar die ik toch aan een hogere invloed toeschrijf. Zo ook deze keer: uit heel onverwachte hoek ontving ik de vraag of wij misschien een water- gerelateerd project hadden, waaraan Water4Africa een bijdrage zou kunnen leveren. On­middellijk heb ik IMPULSis gevraagd of zij een dergelijk project zouden willen subsidiëren, want met een kleine bijdrage van onze stichting plus de deelname van Water4Africa en de subsidie van 50% door IMPULSis zouden de 6 dubbele toiletten in de drie dorpen al gereali­seerd kunnen worden. Om kort te gaan: IMPULSis was akkoord en de eerste 6 toiletten wa­ren rond de jaarwisseling 2009- 2010 gereed.

In december 2009 ontving ik een mail­tje van de “Nacht van de Fooi”: of wij misschien een project hadden van maximaal 20.000 euro dat mee kon dingen naar de opbrengst van de NvdF2010. De 9 resterende sambolo­gos werden aangemeld en al vrij snel kregen we een enthousiaste reaktie op dit projectvoorstel. Na een afvalrace tussen de meer dan 100 ingediende projecten bleven er uiteindelijk 8 over en wij waren daarbij.

De opbrengst van de Nacht van de Fooi wordt ook door IMPULSis verdubbeld en zo kon­den we in de laatste maanden van 2010 opnieuw 8 toiletten realiseren, door forse prijsstij­gingen in Burkina met name van cement en betonijzer werd het er eentje minder dan de be­doeling was. Deze laatste 8 toiletten hebben ons dus niets gekost! Toeval of…….? In elk geval beschikt de stad Pouytenga momenteel op een aantal essentiële plaatsen over open­bare toiletten.

UW DONATIE

Van uw gift komt meer dan 95% in Burkina terecht!

Wilt u ons langdurig steunen?
Kies dan voor een periodieke gift. Onze stichting heeft een ANBI status dus dit kan fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

Bedrag


Liever handmatig overmaken? Stort uw gift dan op IBAN NL46RABO0313803927 (BIC RABONL2U)