• Homeslide1
 • Homeslide4
 • Homeslide3
 • Homeslide2
 • Homeslide5
 • Homeslide6
 • Homeslide19
 • Homeslide9
 • Homeslide10
 • Homeslide15
 • Homeslide11
 • Homeslide12
 • Homeslide13
 • Homeslide14
 • Homeslide16
 • Homeslide18

Beleidsplan

Onze stichting is ontstaan uit een min of meer toevallig bezoek aan Burkina Faso in 1995. Vóór die tijd was er wel al schriftelijk contact, hetgeen uitmondde in genoemd bezoek. Wij werden volkomen verrast door de gastvrijheid en hartelijkheid van mensen die het veel minder goed hadden dan wij en hoewel dat niet onze voorop gestelde bedoeling was, wisten wij met zekerheid dat het niet bij dat ene bezoek zou blijven.

Twee jaar later volgde een tweede bezoek, deze keer na uitnodiging van een onderwijzerspaar in Ouagadougou. Zij woonden aan de rand van een nieuwe wijk en lieten ons twee dagen lang de hoofdstad zien. Drie maanden later ontvingen wij een brief, waarin gevraagd werd of wij konden helpen met de bouw van een school voor wees- en straatkinderen in hun wijk. Op grond van dit tweede bezoek besloten wij om “ja” te zeggen op hun verzoek.

Het viel niet mee om de 200.000 gulden bij elkaar te sprokkelen, maar uiteindelijk is dat met de hulp van NCDO en vele anderen toch gelukt. Meer dan eens hebben wij gedacht, dat we hier niet aan hadden moeten beginnen! Maar als het dan tóch lukt, en als het zelfs mogelijk blijkt om tijdens die eerste moeizame periode ook nog voldoende geld bij elkaar te krijgen om in twee kleine dorpjes een waterpomp te laten slaan, aarzel je niet om verder te gaan. Tijdens de inauguratie van die eerste school, Sainte Mère Teresa, kwam uit één van de twee genoemde dorpen op 60 km afstand van de hoofdstad, een muziek- en dansgroep over ongebaande wegen op de fiets naar ons toe en vroeg hulp bij de bouw van een dorpskliniek met waterpomp.

Dat is geen kwestie van beleid en zo is het ook gebleven. Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat wij bovengenoemde onderwijzeres bereid hebben gevonden om onze contactvrouw te worden en dat doet zij op voortreffelijke wijze. Zij kent de cultuur van het land, de prijzen en zijwegen en ons beleid is er vanaf het begin op gericht dat de projecten die men bij ons aanvraagt allereerst beantwoorden aan een bij de bevolking levende behoefte. Daarom stellen wij ook als eis, dat de mensen daar een eigen bijdrage leveren van 10-15%, want dan beschouwen zij het project na afronding als hun eigendom. Een wijsheid die wij meekregen van een missionaris, die veel schooltjes en dorpsklinieken had laten bouwen omdat dat (volgens Europese begrippen) goed was voor de ontwikkeling. Na enkele jaren stonden zowel de schooltjes als de klinieken leeg! Men had immers duizenden jaren jaren zónder geleefd, en dat ging toch ook!

Wij hebben van 1999 tot op heden op deze wijze kunnen werken en mogen gerust stellen dat zeker 90% van alle projecten nog steeds goed functioneren. Wij willen daarom op deze wijze, met uw hulp, verdergaan! 

Aanvulling 2024

Bovenstaande is het verhaal van de oprichter van onze stichting, Sjef Theunissen. In 2020 heeft hij de voorzittershamer kunnen overdragen aan de huidige voorzitter, een dochter van hem, Esther Cremers-Theunissen, die met Sjef drie keer in Burkina is geweest en in 2018 erover ging nadenken hoe mooi het zou zijn als haar vader kan meemaken dat de stichting verder gaat met hulp bieden in Burkina Faso, ook als andere mensen het voortouw gaan nemen. Dus in 2020 verhuisde de stichting van het West-Brabantse Oud Gastel naar het Gelderse Brummen. 

In 2006 werd kennisgemaakt met een leraar in Koupéla, die gedurende een tiental jaren voor ons de voortgang van nieuwe projecten met foto’s en persoonlijk in de gaten hield. Hij informeerde naar de mogelijkheid om zelf een project aan te dragen en na goed overleg heeft hij dat gedaan. Ook zorgde hij voor de oprichting van een stichting in Burkina Faso, zodat de gelden die voor projecten betaald worden een aparte weg kunnen afleggen en niet via privérekeningen hoeven worden overgemaakt. Op deze manier kunnen we garanderen dat de financiële kant van onze projecten netjes op orde is. Nog steeds is het zo – wijs geworden door de ervaringen van die missionaris – dat wij geen plannen maken voor de Burkinabè maar dat zij zelf met een potentieel project en de gedeeltelijke bekostiging ervan door henzelf moeten aankomen bij een contactpersoon of rechtstreeks bij ons. Het jongste project, dat we voor ons 25-jarig jubileum in 2024 hebben omarmd, is de realisatie van een energievoorziening op een door ons gebouwd opleidingscentrum. Pas als er stroom is, kan een cursus houtbewerking van start gaan. De machines zijn er al voor een groot gedeelte, de werkruimten zijn geplaveid en nu proberen we onze donateurs warm te maken voor een bijdrage aan zonnepanelen. Stichting Wilde Ganzen heeft ons hun vertrouwen gegeven en zal een derde deel van het benodigde bedrag bijleggen. Behalve vaste donateurs zijn er ook vrienden die af en toe een donatie doen. We presenteren onze stichting bij rotaryclubs, op scholen, bij verenigingen en af en toe zijn we te zien bij een markt of op een locatie met een eigen kraam met allerlei originele spullen uit Burkina Faso te koop. 

Aanvragen voor projecten worden goed onderbouwd en met diverse offertes voor de benodigde activiteiten aan ons voorgelegd. Van zoveel mogelijk uitgaven krijgen wij bewijs en we worden goed op de hoogte gehouden door onze contactpersoon in Koupéla. De onderwijzeres in Ouagadougou heeft nog steeds een rol op de allereerste school die gebouwd is met onze hulp. Ze heeft ervoor gezorgd dat de school helemaal zelfstandig draait. Dat is onze insteek: we helpen met geld maar die hoeveelheid wordt kleiner en er zal in Burkina een manier gevonden moeten worden om het project zonder onze hulp verder te laten draaien. Natuurlijk helpen we bij de planning en geven we tips waar we maar kunnen. 

Op dit moment hebben we een jaarlijkse vaste kostenpost voor het opleidingscentrum omdat we voor een aantal cursisten dat het schoolgeld onmogelijk kan betalen, de kosten dragen. Maar ook hieraan zit een grens en daar wordt ook op gewezen.

Wij hebben in Nederland een bankrekening specifiek op naam van de Stichting. Wij maken alleen geld over naar de bankrekening van de erkende partner stichting AES in Burkina Faso en dus niet naar particulieren. AES legt aan ons verantwoording af over de uitgaven die ze voor onze projecten doen. Binnen de stichting hanteren wij het 4 ogen principe, uitgaven worden alleen gedaan na goedkeuring van minimaal 2 bestuursleden. Het grootste gedeelte van onze inkomsten bestaat uit een groep vaste donateurs die maandelijks of jaarlijks een bedrag aan ons overmaken. Verder ontvangen we éénmalige giften, bijvoorbeeld naar aanleiding van een jubileum of verjaardag waarbij mensen die onze stichting een warm hart toedragen, onze stichting kiezen voor donaties. Ook ontwikkelen we ieder jaar activiteiten die geld op brengen. Zo staan we met een kraam op braderieën of geven we lezingen bij Rotary bijeenkomsten. 95% van onze inkomsten gaan rechtstreeks naar Burkina. Onze uitgaven betreffen alleen administratiekosten (bank, website), het bestuur zet zich onbezoldigd in voor de stichting.

UW DONATIE

Van uw gift komt meer dan 95% in Burkina terecht!

Wilt u ons langdurig steunen?
Kies dan voor een periodieke gift. Onze stichting heeft een ANBI status dus dit kan fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

Bedrag


Liever handmatig overmaken? Stort uw gift dan op IBAN NL46RABO0313803927 (BIC RABONL2U)