• Homeslide1
 • Homeslide4
 • Homeslide3
 • Homeslide2
 • Homeslide5
 • Homeslide6
 • Homeslide19
 • Homeslide9
 • Homeslide10
 • Homeslide15
 • Homeslide11
 • Homeslide12
 • Homeslide13
 • Homeslide14
 • Homeslide16
 • Homeslide18

2003 Basisschool en meer – Kokossin

2003: Kokossin. Bouw drieklassige basis­school: in 1995 maken wij kennis met een erg slim meisje, waarvan de vader het schoolgeld niet meer kan betalen. Wij nemen dat van hem over en in 1999 gaat zij naar de Universiteit. In 2001 komt zij ons vragen of we een drieklas­sige school in haar geboortedorp willen helpen bou­wen. IMPULSis en enkele midd elbare scholen in Westbrabant helpen ons het geld bij elkaar te krijgen. In december 2003 wordt de school geo­pend in aanwezigheid van onze ambassadeur. Er zijn op dat moment 127 leerlin­gen, waarvan iets meer dan 50% meisjes, een unicum in een overwegend islamitisch dorp.

2006: embouche bovine: er zijn veel veeboe­ren in het dorp en zij vragen hun slimme dorps­genote om bij ons een grote runderstal aan te vragen. Er wordt subsidie aange­vraagd bij de NCDO, de aanschafkosten van de runderen overstijgt de kosten van de bouw. Het wordt een mooie stal, die door veel deskundigen uit het land bekeken zal worden.

Een middelbare school in Roosendaal en een in Deurne worden uitgenodigd om met een twintigtal leerlingen aan het begin van de zomervakantie mee naar Kokossin te gaan om kennis te maken met het leven in een dorpje in de Derde Wereld. Zij voeren actie en met de hulp van vele sponsoren, waaronder Stich­ting Philip in Roosendaal, kunnen we gelijktij­dig een schoolkeuken, een graanmolen met dieselmotor en een maison des femmes laten bou­wen, wensen die ook op het verlanglijstje van het dorp staan. De keuken zullen wij tijdens ons 16-daags verblijf als eersten in gebruik nemen.

Hoewel het bezoek aan het begin van de re­gentijd valt waardoor we soms moeilijk weg kun­nen om inkopen te doen, is het een uiterst positieve ervaring.2008: normalisatie school: in 2006 is ons al duidelijk gemaakt, dat de school inmiddels vol­geboekt is en dat er nog eens drie klaslo­kalen nodig zijn. Wij kunnen dat niet zelf in korte tijd opbrengen, maar dank zij een Duitse organisatie kan de school wel met onze hulp afge­bouwd en in gebruik genomen worden.

2009: moskee: tijdens ons verblijf in 2008 lopen we op een vrijdagmiddag toevallig langs een krakkemikkig gebouwtje in banco, kleinsteen. Het blijkt de moskee te zijn en omdat het on­geveer 3 uur is zijn er veel mensen aanwe­zig. Men vraagt ons om mee te bidden en na het ge­bed vraagt de Imam ons of we kun­nen helpen met de bouw van een stenen moskee. Met heel veel moeite hebben wij na 1,5 jaar € 2700 bij el­kaar, lang niet genoeg om de moskee te bouwen. Tijdens een bezoek begin 2008 worden wij in Ouagadougou benaderd door een man die ons zijn hulp aanbiedt: hij kan geld krijgen voor de bouw van een moskee in Saou­die-Arabië. Wij leveren onze bijdrage en in maart 2009 is de moskee van Kokossin klaar!

2009: Ook wordt op verzoek van de vrouwen de graanmolen uitgebreid met een machine om de maalstenen zelf te kunnen wetten en met een zonnepaneel, zodat er voortaan ook ’s avonds nog gewerkt kan worden. De vrouwen sturen jaarlijks hun rapport, waarin ze de pro­blemen vermelden, maar ook de winst die zij met deze molen maken.

2010: bouw van 1 dubbele latrine i.v.m. de volk­gezondheid: op verzoek van de ASPD helpen wij met deze bouw dicht bij de moskee, omdat daar regelmatig veel mensen komen en er gemakkelij­ker gewezen kan worden op het belang van hygiëne.

UW DONATIE

Van uw gift komt meer dan 95% in Burkina terecht!

Wilt u ons langdurig steunen?
Kies dan voor een periodieke gift. Onze stichting heeft een ANBI status dus dit kan fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

Bedrag


Liever handmatig overmaken? Stort uw gift dan op IBAN NL46RABO0313803927 (BIC RABONL2U)