• Homeslide1
 • Homeslide4
 • Homeslide3
 • Homeslide2
 • Homeslide5
 • Homeslide6
 • Homeslide19
 • Homeslide9
 • Homeslide10
 • Homeslide15
 • Homeslide11
 • Homeslide12
 • Homeslide13
 • Homeslide14
 • Homeslide16
 • Homeslide18

2003 EHBOpost en kraamkliniek – Douré

Bij de inauguratie van de École Sainte Mère Teresa in 2001 werd Pascaline door een optredende dansgroep uit Douré benaderd. Of zij aan ons wilde vragen om hulp bij de bouw van een gezondheidscentrum in hun dorp. Bemoedigd door het goede resultaat in Ouagadougou zeggen wij onze hulp toe. Dank­zij de inzet van een LIONS club en subsidie van de NCDO kan het Centre de Santé et Promotion Sociale (CSPS) in december 2003 worden op­geleverd.

[foto’s invoegen]

Omdat er bij een ge­zond­heidskliniek natuurlijk water nodig is, wordt er bij de CSPS een bronboring gedaan. Wij heb­ben daar zelf niet voldoende geld voor, maar willen wél dat de CSPS zo spoedig mogelijk in gebruik genomen kan worden. AtosOrigin helpt ons uit de nood en bekostigt deze bronboring, die in 2015 nog steeds functioneerde.

[foto’s invoegen]

 

 

 

2001: Forage bij basisschool: vanuit het dorp dat wij in 1995 en 1997 bezochten bereikt ons het verzoek om bij de dorpsschool een bronboring te realiseren, omdat de leerlingen het be­nodigde water dagelijks op 1 km afstand moeten halen bij een pomp. De Stich­ting St. Imelda helpt ons deze wens te realiseren.

 

2004: CSPS uitgerust met zonnepanelen: omdat ook in Afrika baby’s de gewoonte heb­ben ’s nachts op de wereld te komen, zoeken wij een oplossing om de walmende fakkels en petro­leumlampen te vervangen. Er worden zonnepanelen op de CSPS geplaatst, die na wat kin­derziekten in 2010 nog steeds naar tevre­denheid werken.  

2010: Bouw van 2 dubbele latrines i.v.m. de volksge­zondheid op verzoek van de ASPD, een bij de CSPS en een meer in het centrum. Deze latrines, evenals nog 4 andere, kunnen gereali­seerd worden door hulp van Water4Africa en met subsidie van IM­PULSis.

UW DONATIE

Van uw gift komt meer dan 95% in Burkina terecht!

Wilt u ons langdurig steunen?
Kies dan voor een periodieke gift. Onze stichting heeft een ANBI status dus dit kan fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

Bedrag


Liever handmatig overmaken? Stort uw gift dan op IBAN NL46RABO0313803927 (BIC RABONL2U)