• Homeslide1
 • Homeslide4
 • Homeslide3
 • Homeslide2
 • Homeslide5
 • Homeslide6
 • Homeslide19
 • Homeslide9
 • Homeslide10
 • Homeslide15
 • Homeslide11
 • Homeslide12
 • Homeslide13
 • Homeslide14
 • Homeslide16
 • Homeslide18

2003 EHBOpost en kraamkliniek – Douré

Bij de inauguratie van de École Sainte Mère Teresa in 2001 werd Pascaline door een optredende dansgroep uit Douré benaderd. Of zij aan ons wilde vragen om hulp bij de bouw van een gezondheidscentrum in hun dorp. Bemoedigd door het goede resultaat in Ouagadougou zeggen wij onze hulp toe. Dank­zij de inzet van een LIONS club en subsidie van de NCDO kan het Centre de Santé et Promotion Sociale (CSPS) in december 2003 worden op­geleverd.

[foto’s invoegen]

Omdat er bij een ge­zond­heidskliniek natuurlijk water nodig is, wordt er bij de CSPS een bronboring gedaan. Wij heb­ben daar zelf niet voldoende geld voor, maar willen wél dat de CSPS zo spoedig mogelijk in gebruik genomen kan worden. AtosOrigin helpt ons uit de nood en bekostigt deze bronboring, die in 2015 nog steeds functioneerde.

[foto’s invoegen]

 

 

 

2001: Forage bij basisschool: vanuit het dorp dat wij in 1995 en 1997 bezochten bereikt ons het verzoek om bij de dorpsschool een bronboring te realiseren, omdat de leerlingen het be­nodigde water dagelijks op 1 km afstand moeten halen bij een pomp. De Stich­ting St. Imelda helpt ons deze wens te realiseren.

 

2004: CSPS uitgerust met zonnepanelen: omdat ook in Afrika baby’s de gewoonte heb­ben ’s nachts op de wereld te komen, zoeken wij een oplossing om de walmende fakkels en petro­leumlampen te vervangen. Er worden zonnepanelen op de CSPS geplaatst, die na wat kin­derziekten in 2010 nog steeds naar tevre­denheid werken.  

2010: Bouw van 2 dubbele latrines i.v.m. de volksge­zondheid op verzoek van de ASPD, een bij de CSPS en een meer in het centrum. Deze latrines, evenals nog 4 andere, kunnen gereali­seerd worden door hulp van Water4Africa en met subsidie van IM­PULSis.

UW DONATIE

Van uw gift komt meer dan 95% in Burkina terecht!

Wilt u ons langdurig steunen?
Kies dan voor een periodieke gift. Onze stichting heeft een ANBI status dus dit kan fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

Bedrag


Liever handmatig overmaken? Stort uw gift dan op IBAN NL46RABO0313803927 (BIC RABONL2U)

Het is niet aan ons om de Burkinabé te vertellen hoe zij hun maatschappij dienen op te bouwen, maar als zij een voorstel doen voor een project dat werkelijk door de bevolking wordt gedragen kunnen zij daarmee in Burkina iemand benaderen, van wie wij door langdurige contacten weten, dat deze persoon betrouwbaar is. Hij/zij kan de aanvrager al van meet af aan beoordelen en hem/haar duidelijk maken wat onze voorwaarden zijn en kent de plaatselijke gebruiken en prijzen.

Het is nauwelijks te bevatten hoeveel wij met kleine bijdragen kunnen bereiken in Burkina Faso. En de Burkinabé kunnen ontzettend hard werken in een voor ons moordend klimaat! Natuurlijk zijn wij ook gebonden aan de landelijke voorschriften: zo is voor de bouw van een school een bronboring en de aanwezigheid van toiletten vereist. Zo’n bronboring kost ongeveer € 7000 en is daarmee goed voor 20% van de bouwkosten van de hele school! Bij de aanvraag dienen een bouwplan en een begroting geleverd te worden.

Onze eis dat het project door de hele bevolking gedragen wordt, komt voort uit het advies dat Sjef Theunissen van zijn zwager kreeg. Deze begon in 1962 als missionaris in Burkina Faso en bouwde heel wat scholen en ziekenhuisjes, omdat hij vond dat die nodig waren. Na enkele jaren raakten zijn gebouwen in verval, omdat de bevolking vond dat het al honderden jaren zónder ook was gegaan. Dat onze huidige aanpak vrucht draagt kunt u uit de beschrijvingen van de projecten elders op de website opmaken.

Van onze lopende projecten wordt via nieuwsbrieven en op de Facebookpagina verslag gedaan.